Platforma online pentru solicitări privind drepturile persoanelor vizate a Grupului BOSCH Thermotechnology

Protecția datelor cu caracter personal este foarte importantă pentru noi.

Vă puteți exercita drepturile în calitate de persoană vizată – de exemplu dreptul de acces, la rectificare, la ștergere, la restricționarea prelucrării, la portabilitatea datelor sau dreptul la opoziție utilizând acest instrument online.

Vă rugăm să furnizați toate informațiile relevante care sunt necesare pentru prelucrarea solicitării dumneavoastră. Aceste informații vor fi utilizate exclusiv în legătură cu îndeplinirea solicitării dumneavoastră.

Informații despre conținut | Înștiințare privind confidențialitatea
© Bosch Thermotechnik Gmbh 2019, all rights reserved