Onlineplattform för förfrågningar avseende den registrerades rättigheter för BOSCH Thermotechnology Group

Skydd av personuppgifter är mycket viktigt för oss.

Du får åberopa dina rättigheter som den registrerade - till exempel rätten att få åtkomst till, korrigera, radera, begränsa hantering och flyttbarhet av eller invända mot hantering av dina uppgifter genom att använda detta onlineverktyg.

Ange all relevant information som behövs för att hantera din förfrågan. Denna information kommer endast att användas för att kunna fullfölja din förfrågan.

Avtryck | Integritetsmeddelande
© Bosch Thermotechnik Gmbh 2019, all rights reserved