Online platforma pre žiadosti týkajúce sa práv na predmet údajov BOSCH Thermotechnology Group

Ochranu osobných údajov berieme veľmi vážne.

Môžete si uplatniť svoje práva týkajúce sa predmetu údajov – napríklad právo na prístup, opravu, vymazanie, obmedzenie spracovania, možnosť prenosu údajov, alebo právo namietať pomocou tohto online nástroja.

Poskytnite prosím všetky relevantné informácie, ktoré sa požadujú na spracovanie vašej žiadosti. Tieto informácie sa použijú výlučne v súvislosti s vybavovaním vašej žiadosti.

Impressum | Oznámenie o ochrane súkromia
© Bosch Thermotechnik Gmbh 2019, all rights reserved