Platforma internetowa do przesyłania żądań związanych z ochroną danych osobowych do Grupy BOSCH Thermotechnology

Ochrona danych osobowych naszych użytkowników jest dla nas bardzo ważna.

Możesz skorzystać z przysługujących Ci praw w zakresie ochrony danych osobowych – np. prawa do dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania i przenoszenia danych oraz prawa do sprzeciwu – za pośrednictwem niniejszego narzędzia internetowego.

Podaj nam wszystkie informacje niezbędne do przetworzenia Twojego żądania. Informacje te będą wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji żądania.

Znak firmowy | Wskazówka dotycząca ochrony prywatności
© Bosch Thermotechnik Gmbh 2019, all rights reserved