Tiešsaistes platforma pieprasījumiem attiecībā uz BOSCH Thermotechnology Group datu subjekta tiesībām

Personas datu aizsardzība mums ir ļoti svarīga.

Jūs varat īstenot savas datu subjekta tiesības - piemēram, tiesības piekļūt, labot, dzēst, apstrādāt ierobežojumus, datu pārnesamību vai tiesības apstrīdēt, izmantojot šo tiešsaistes rīku.

Lūdzu, sniedziet visu būtisko informāciju, kas nepieciešama, lai apstrādātu Jūsu pieprasījumu. Šo informāciju izmantos vienīgi saistībā ar Jūsu pieprasījuma izpildi.

Nospiedums | Privātuma paziņojums
© Bosch Thermotechnik Gmbh 2019, all rights reserved