"BOSCH Thermotechnology Group" elektroninė platforma prašymams, susijusiems su duomenų subjektų teisėmis

Mums labai svarbi jūsų asmens duomenų apsauga.

Galite naudotis savo kaip duomenų subjekto teisėmis – pavyzdžiui, teise pasiekti, reikalauti ištaisyti, ištrinti ir riboti tvarkymą, duomenų perkeliamumo teise arba teise nesutikti, naudodamiesi šia elektronine priemone.

Pateikite visą informacija, reikalingą jūsų prašymui nagrinėti. Ši informacija bus naudojama tik vykdant jūsų prašymą.

Leidimo duomenys | Privatumo pranešimas
© Bosch Thermotechnik Gmbh 2019, all rights reserved