BOSCH Thermotechnology kontserni veebiplatvorm andmesubjekti õiguste kohaste taotluste jaoks

Isikuandmete kaitsmine on meie jaoks väga oluline.

Andmesubjektina saate oma õigusi kasutada selle veebikeskkonna kaudu: näiteks õigus oma andmeid vaadata, neid parandada või kustutada, nende töötlemist piirata, neid üle kanda või õigus esitada vastuväide nende töötlemise kohta.

Palun esitage kõik asjakohased andmed, mida läheb vaja teie taotluse menetlemiseks. Neid andmeid kasutatakse ainult teie taotluse menetlemiseks.

Avaldamisandmed | Isikuandmete kaitse teatis
© Bosch Thermotechnik Gmbh 2019, all rights reserved