Ηλεκτρονική πλατφόρμα του ομίλου BOSCH Thermotechnology Group για αιτήματα που αφορούν δικαιώματα σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα

Η προστασία των προσωπικών δεδομένων είναι πολύ σημαντική για εμάς.

Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματα που αφορούν τα δεδομένα σας – για παράδειγμα, το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού επεξεργασίας, φορητότητας δεδομένων ή το δικαίωμα εναντίωσης χρησιμοποιώντας αυτό το ηλεκτρονικό εργαλείο.

Καταχωρίστε όλες τις σχετικές πληροφορίες που απαιτούνται για την επεξεργασία του αιτήματός σας. Αυτές οι πληροφορίες θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για την ικανοποίηση του αιτήματός σας.

Στοιχεία έκδοσης | Σημείωση σχετικά με το απόρρητο
© Bosch Thermotechnik Gmbh 2019, all rights reserved