Online platforma pro žádosti týkající práv subjektu údajů skupiny BOSCH Thermotechnology Group

Ochrana osobních údajů je pro nás velmi důležitá.

Můžete uplatnit svá práva jakožto subjektu údajů – například právo na přístup, uvedení do pořádku, vymazání, omezení zpracovávání, přenositelnosti dat, anebo právo podat námitku pomocí tohoto online nástroje.

Poskytněte nám prosím všechny relevantní informace, které jsou pro zpracování vaší žádosti nezbytné. Tyto informace budou použity výhradně v souvislosti s vyhověním vaší žádosti.

Tiráž | Oznámení o ochraně soukromí
© Bosch Thermotechnik Gmbh 2019, all rights reserved