Онлайн платформа за искания относно правата на субектите на данни на BOSCH Thermotechnology Group

Защитата на личните данни е много важна за нас.

Вие можете да се възползвате от Вашите права на субект на данни – например правото на достъп, коригиране, изтриване, ограничаване на обработката, преносимост на данните или право на възражение чрез използването на този онлайн инструмент.

Моля да предоставите цялата информация, която е необходима за обработване на искането Ви. Тази информация ще бъде използвана само във връзка с изпълнението на Вашето искане.

Отпечатване | Уведомление за поверителност
© Bosch Thermotechnik Gmbh 2019, all rights reserved